Danh Sách Thành Viên

  • chủ clan :


– trên diễn đàn
-biểu tượng : 
-Bang chủ

ních ola saoemradi_135

Tên :  Nguyễn Xuân Hồ

Biệt Danh:  hugo

ngày  Sinh : 19/05/1990
avatar

  • tổng clan :

– trên diễn đàn
-biểu tượng : 
– Phó bang 

Nick mới @youandme024_s2

Nick cũ :@youandme024_ola

Tên: Phương Thảo
Biệt Danh: Masupilami
Địa chỉ: Vĩnh L0ng
Sn: 94
Sđt: 01688684xxx
Chức danh : Mem

avatar
  • Đại Sứ clan

– trên diễn đàn
-biểu tượng : 
– Đại sứ
 
Nick:@li.duck
Tên: Giang
BD: Lì
Địa chỉ: Định Quán
Sn: 02-07-1992
Sđt: xxxx
avatar
  • phó clanNick:@Khuyetmottraitim
Tên: Hoài Nam
BD: …
Địa chỉ: Tân Phú -Đồng Nai
Sn: 1994
Sđt: 0xxx
avatar
  • Trung clan

Nick:@su.dollsp
Tên: Su
BD: …
Địa chỉ: Tân phú
Sn: 1993
Sđt: 098xxx
avatar
  • Tiểu clan

Nick:@pretty_princess1994
Tên: Hạnh
BD: Pa Kao
Địa chỉ: 114 – Định Quán
Sn: 22-08-1994
Sđt: 01636xxx
avatar
  • Thành viên clan:


1.Nick:@ngoquanglien22
Tên: Trinh
BD: …
Địa chỉ: Định Quán -Đồng Nai
Sn: 1993
Sđt: 016xxx
 avatar
2.Nick:@nu_nu_009
Tên:Nu
BD:…..
Địa chỉ: Bình Sơn – Đồng Nai
Sn: 16-09-1994
Sđt: 0933741xxx
avatar
3.Nick:@zjzj_zjzj
Tên: hanh
Địa chỉ :- Djnhwan-112
Sn:06-03-91
Sđt: 01676967xxx
avatar ( chưa có )
4.Nick:@Sinlienphung
Tên: Phụng
BD: Sỉn
Địa chỉ: Trảng Bom – Đồng Nai
Sn: 06-06-1993
Sđt: 0164553xxx
avatar
5.Nick:@Yuky_mit_uot_90
Tên: Hương
BD: Yuky
Địa chỉ: Vũng Tàu
Sn: 20-04-1990
Sđt: 0973841xxx
avatar
6.Nick:@gjotle.bun92
Tên: Mai
BD: Tít
Địa chỉ: Ninh Bình
Sn: 22-06-1992
Sđt: 0948614xxx
avatar
7.Nick:@nho_dautay
Tên: Vy
BD: …
Địa chỉ: Phú Hòa
Sn: 09-04-1994
Sđt: 0xxx
avatar
8.Nick:@p3_kut3_vippro2011
Tên: Thảo
BD: Zin
Địa chỉ: Tân phú-ĐN
Sn: 1995
Sđt: 01274705xxx or 01674114xxx

avatar
9.Nick:@pe_s0ck_p0_h0x_zy_anh
Tên: Phương Thảo
BD: Pé Vịt
Địa chỉ: Bình Dương
Sn: 06 – 11 – 1996
Sđt: 0904293xxx 
10.Nick:@penhok_haykhoc
Tên: Thu Huyền
BD: Mum
Địa chỉ: Đà Lạt
Sn: 1997
Sđt: xxxx
avatar

11.Nick:@tynj_kute115
Tên: Ngọc Anh
BD: Nị
Địa chỉ: 115 – Định Quán
Sn: 1993
Sđt: xxxx
avatar
12.Nick: @changtrailangtudatinh1993
Tên: Tin
BD: Ty
Địa chỉ: 132 – Định Quán
Sn: 28-10-1993
Sđt: 0167xxxx 
avatar
13.Nick: @pekute_tjm_nhoxkute
Tên: Vân
BD: Onelove
Địa chỉ: 115 – Định Quán
Sn: 05-09-1993
Sđt: 0167xxxx
avatar
14.ních@quangsavan 
Name:Quang
Sn:1993
Đ/c:Định Quán City 117
Ckứx danh:Sư thúc
Fone:Chưa mua sjm
avatar
15.Nick:@lee_angle
Tên: Thúy
BD:Kún
Địa chỉ: Tân Phú
Sn: 20-05-1994
Sđt: xxxx
avatar
16.Nick:@hoang043
Tên: Hoàng
BD:…..
Địa chỉ: Dinh Quan
Sn: 01-08-1994
Sđt: xxxx
avatar
 
17.Nick:@lovehihi_haha
Tên: Quyên
BD:…..
Địa chỉ: Biên Hòa
Sn: 30-04-1995
Sđt: xxxx
avatar
18.Nick:@gacon_vuive70
Tên: Tuấn
BD: ….
Địa chỉ: 125- Tân Phú
Sn: 06-11-1991
Sđt: 098419xxxx
avatar
19.Nick:@ngocluu159
Tên: Lưu
BD: Obama
Địa chỉ: Thanh Hóa
Sn: 15-09-1991
Sđt: 093xxxx
avatar

20.Nick:@peluv.tp
Tên: Pé
BD:…..
Địa chỉ: 127 Tân Phú Sn: 31-07-1994
Sđt: 0167570xxxx
avatar
21.Nick:@baby_bietyeu5105
Tên: Trúc
BD: Pé heo
Địa chỉ: định quán 114 Sn: 31-07-1994
Sđt: 0167570xxxx
avatar
22.Nick:@khikon115
Tên: Linh
BD: Khỉ ( Đột ) 
Địa chỉ: Định Quán
Sn: 20-11-1993
Sđt: 000xxx
avatar
23.Nick:@p3ng0k_kut3_tjmp4n
Tên: Trang
BD: P3 Ng0k
Địa chỉ: Tân Phú
Sn: 14-12-1995
Sđt: 000xxx

avatar
24.Nick:@Hiepsitinhyeu94
Tên: Nhơn
BD:…
Địa chỉ: Nhơn Trạch
Sn:1994
Sđt: 000xxx

avatar
25.Nick:@papi.rain
Tên: Ngọc
BD:…
Địa chỉ: Biên Hòa
Sn: 07-12-1998
Sđt: 000xxx

avatar
26.Nick:@pr0mjssy0u
Tên: Bình
BD: Hậu ( Đậu )
Địa chỉ: Biên Hòa
Sn:1996
Sđt: 0125xxx

avatar
27.Nick:@nam_phuong97
Tên: Phương
BD:…
Địa chỉ: 102- Định Quán
Sn:1997
Sđt: 01653xxx

avatar
28.Nick:@vk.sock
Tên: Vy
BD: Bon
Địa chỉ: Long Thành
Sn:1996
Sđt: 0188xxx

avatar

29.Nick:@pylazy_siro
Tên: By
Địa chỉ: Tân Bình – Sài Gòn]
Sn: 01/06/93
Sđt: 01883235xxx
Chức danh : Mem
avatar (chưa gửi )
30.Nick:@ant_kut3
Tên:  thảo trang
BD: kien
Địa chỉ: tp.da lat
* Sn:28/12/1998
Sđt: 012637284xx
Chức danh : Mem kute
avatar
31.Nick:@kevjndoan
Tên: Núi
Địa chỉ: -Đồng Nai]
Sn: 91
Sđt: 01883080xxx
Chức danh : Mem
avatar
32.Nick:@Hoangtung_114
Tên: Hoàng Tùng
BD: …
Địa chỉ: 114 – Định Quán -Đồng Nai
Sn: 01/01/1992
Sđt: 01643699xxx
Chức danh : Mem
avatar
33.Nick:@mrkunbioi
Tên: lil-kun
Địa chỉ: Trảng Bom
Sn: 1995
Sđt: 01657659xxx
Chức danh : Mem
avatar

34.ních ola  nyway114 

Tên : Huyền

Biệt Danh  : ny
avatar

35.Nick:@kc.kiwi_tany
Tên: Kim Anh

BD: Ky
]Địa chỉ: Điện Biên
Sn: 1994
Sđt: 016853548xxxx
hức danh : Mem

avatar

 
36.]Nick:@marrenas
Tên: Sang
BD: Sứa DaBư
Địa chỉ: Tp.Hcm
Sn: 1995
Sđt: 0126xxx
avatar
37.Nick:@kunchip97
Tên: Thùy Anh
Địa chỉ: Hải Phòng
Sn: 97
Sđt: 0xxx
avatar
38.Nick:@k0cane
Tên: Nhân
BD: …
Địa chỉ: Trà Vinh
Sn: 1994
Sđt: 0169519566x
avatar
( chưa gửi )
39.Nick:@yeu1p_94
Tên: Linh
BD: Hem Coa’…
Địa chỉ: Vân Đồn-Quảng Ninh
Sn: 1994
Sđt: 016443051xxx
avatar
39.Nick:@zd_bunz.bb
Tên: Thư
BD: Bunz
Địa chỉ: Trà Vinh
Sn: 1994
Sđt: 0xxx
40.Nick:@llvlls2lvlkuz.angel
Tên: Sơn
BD: Mar
Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Sn: 1995
Sđt: 0xxx
avatar
41.]Nick:@baby_sweetlove_94
Tên: Hằng
BD: Hằng 4
Địa chỉ: Vân Đồn-Quảng Ninh
Sn: 1994
Sđt: 01674616xxx
avatar
42.Nick:@k0lnyt.95
Tên:TrỪờnG
BD hôG kÓ: …
Địa chỉ:Trà Vinh
Sn: 1995
Sđt: 016671045xx
avatar
43.Nick:@kaka_p0
Tên: Hoàng Anh
BD: Pé Po
Địa chỉ: Long Khánh-Đồng Nai
Sn: 1994
Sđt: 0169565xxx
avatar
44.Nick:@spo.fake
Tên: K.Linh
BD: pO ( Pé Tí )
Địa chỉ: Quận 10 xì phố
Sn: 1994
Sđt: 01213064xxx
avatar
45.Nick:@ku_ly97
Tên: khac vu
BD: Út
Địa chỉ: dinh quan
Sn: 1997
Sđt: 01659…
avatar
( chưa gửi )
46.Nick:@sitrum88
Tên: Việt
BD: …
Địa chỉ: Định Quán
Sn: 1988
Sđt: 0…..xxx
avatar
( chưa gửi )
47.Nick:@jurtatee-96
Tên: Thu Huyền
BD: …
Địa chỉ: Hạ Long-Quảnh Ninh
Sn: 1996
Sđt: 0xxx9444799
avatar
48.Nick:@xxxzluckylovelzxxx
Tên: Hoàng Tiến Mạnh]]]]]]]]]]]]]]]
BD: Lưu Mạnh Tỉn
Địa chỉ: Hoàng Khai-Yên Sơn-Tuyên Quang
Sn: 1993
Sđt: 0986058xxx
avatar
49.Nick:@giahuy0909
Tên:huy
BD: …
Địa chỉ: km113 dinh quan
Sn: 1986
Sđt: 0907283xxx
avatar
50.Nick:@nutuongkuop_luvv
Tên: huyen BD: …pe
Địa chỉ: pinh chanh sg
Sn: 1992
Sđt: 09373840xx
avatar
51.Nick:@boychanh.tk
Tên:nguyễn trung tín
BD:tín ngố]Địa chỉ:ấp 1 phú hòa
Sn: 19-09-1997
Sđt: 01656919xxx
avatar
52.Nick:@zingzing_zongzong_online_hp
Tên: Trâm
BD: Nấm
Địa chỉ: Hải Phòng
Sn: 1992
Sđt: 01692803xxx
avatar
53.Nick:@ku_ly97
Tên: khac vu
BD: Út
Địa chỉ: dinh quan
Sn: 1997
Sđt: 01659…
avatar  

54.Nick:@ala_ola_olala_96
Tên: Trúc
BD: …
Địa chỉ: Đà Nẵng
Sn: 1996
Sđt: 0xxx
Chức danh : Mem
avatar  
55.Nick:@shin.m
Tên: An
BD: Shin
Địa chỉ: Hai Duong
Sn: 1995
Sđt: 0xxx
Chức danh : Mem
avatar
56.Nick:@calemantan
Tên: Vĩnh Phú
BD: …
Địa chỉ: Vĩnh Long
Sn: 1994
Sđt: 0xxx
Chức danh : Mem
avatar  
57.Nick:@ala_ola_olala_96
Tên: Trúc
BD: …
Địa chỉ: Đà Nẵng
Sn: 1996
Sđt: 0xx
Chức danh : Mem   

58.Nick: @s2_3bie.blue_s2
Tên : Dương Hải Ngân
BD: Heo
Địa chỉ:Cầu Kè – Trà Vinh
Sn: 1995
Sđt: 01692497xxx
Chức danh : Mem   

59.Nick:@Leohpv
Tên:Nguyễn Hoàng Hảj
BD: Sư Tử Le0
Địa chỉ: An Đồng Hai Phòng
Sn: 1994
Sđt: 01219244xxx
chức danh : Mem   

60. Nick:@myloffisjust4u
Tên: Ryna ]]]]]]]]]]]]]]]
BD: …
Địa chỉ: Tiền Giang
Sn: 1997
Sđt: 0xxx
61.Nick:@pe_hay_khoc.94bn
Tên: Hà
BD: Bi
Địa chỉ: Bắc Ninh
Sn: 1994
Sđt: 0xxx
Chức danh : Mem   

62.Nick: @ruakjtty.95
Tên: Trang
BD: Rùa
Địa chỉ: Nghệ An
Sn: 1995
sđt: 0xxx
Chức danh : Mem   

63.]Nick:@shin.m
Tên: An
BD: Nhóx Shin
Địa chỉ: Hải Dương
Sn: 1995
Sđt: 0xxx
Chức danh : Mem   

64.Nick:@Vernia
Tên: Thảo
BD: Mèo …
Địa chỉ: 115,đquán,đnai
Sn: 1992
sđt: 0xxx
Chức danh : Mem   

65.Nick:aloalo.01234
Tên: Tài
BD: Heo , Tèo
Địa chỉ:Đà̀ Nẵng
Sn: 1996
Sđt: 01263735xxx
Chức danh : Mem   

66.Nick: @c0bebu0ngbinh_1102
Tên: Linh
BD:Su
Địa chỉ:Điện Biên City
Sn: 1994
Sđt: 1tông 1dép
Chức danh : Mem   

67.Nick: ogamirei2910
Tên: Nam
BD: Rei
Địa chỉ: Đồng Nai
Sn: 1995
Sđt: 01636939xxx
Chức danh : Mem
68.Nick: tieutudethung
Tên: rồng(long)*_*
BD: ngox
Địa chỉ: Đồng Nai
Sn: 1993
Sđt: 0165765997x
Chức danh : Mem
69.Nick: @roses_black
tên: Phương Thảo
BD: pi
Địa chỉ : Đà Nẵng
Sn: 1996
Sđt: 090424xxx
Chức danh : Mem   

70.Nick:@saint_of_darkness
Tên: Thu Hiền
BD: Sâu
Địa chỉ: Đà Nẵng
Sn: 1998
Sđt: 01263728xx
Chức danh : Mem   

71.Nick:@cinderella_kute_dn96
Tên: Hân
BD: …
Địa chỉ: Đà Nẵng
Sn: 1996
Sđt: 09050282xx
Chức danh : Mem
72.Nick: @bi.cry_mjley
Tên: Hồng Nhung
BD: Bi
Địa chỉ: Cần Thơ
Sn: 1996
Sđt: 01265860xxx
Chức danh : Mem   

73.Nick:@misun.p
Tên: Trần Lục Thiên Thanh
BD: Cá Tra
Địa chỉ: Q10. Tp.HCM
Sn: 1995
Sđt: 01268759xxx
Chức danh : Mem   

74.Nick: @nkok.punz
Tên: Nhi
BD: Út
Địa chỉ: Tây Ninh
Sn: 1996
Sđt: 0xxx
Chức danh : Mem   

75.Nick: @rubi.fak3
Tên: Vy
BD: Nhím
Địa chỉ: Lâm Đồng
Sn: 1996
Sđt: 0xxx
Chức danh : Mem   

76.Nick: @pe_online121
Tên: Thu
BD: …
Địa chỉ: Lâm Đồng
Sn: 1995
Sđt: 0xxx
Chức danh : Mem   

77.Nick: @boy.3gai
Tên: Thắng
BD: 3gai
Địa chỉ: Vĩnh Long
Sn: 1995
Sđt: 0xxx
Chức danh : Mem   

78.Nick: @hell.angel_115
Tên : Phương
]BD: k pék…
Địa chỉ: 115-Định Quán-Đồng Nai
Sn: 1994
Sđt: 01633xxxxxx
Chức danh : Mem   

79.Nick: @kenj97
Tên : Duy Anh
BD: kenj
Địa chỉ: Ha Noi
Sn97
Sđt: xxxxxx
Chức danh : Mem
80.Nick: @ola.1102i
Tên: Tuấn
BD: Nhox
Địa chỉ: Hà Tĩnh
Sn: 1994
Sđt: 0xxx
Chức danh : Mem   

81.Nick:@foryou.now
Tên:Nguyễn Duy
BD: ko có
Địa chỉ: Tiền Giang
Sn: 1997
Sđt: 01678356xxx
Chức danh : Mem   

82.Nick: @thunguyen_98
Tên: Thu
BD: Heo
Sữa]Địa chỉ: Đà Nẵng
Sn: 1998
Sđt: 0xxx
Chức danh : Mem
83.Nick:@ayenl.lt
Tên:Hoàng
BD: Pin
Địa chỉ: Long Thành
Sn: 1993
Sđt: 01689.043.xxx
Chức danh : Mem
84.Nick: @d3vil.k0z_nit_3by
Tên: Ngân Hà
BD: Shyn Punz
Địa chỉ: Quận 8 – Hcm
Sn: 1998
Sđt: 0933362xxx
Chức danh : Mem   
……..
  • danh sách này sẽ thay đổi liên tục
 avatar thành viên đã cập nhật xong nhưng avar mới vẫn chưa được cập nhật và clan sẽ cập  nhật trong thời gian ngắn mong các thành viên trong clan thông cảm nha !!
nếu có gì sai sót hoặc vấn đề thì , hình ảnh mới mong mọi người hay  gửi trên ola  với nội dung:
#luky_house @saoemradi_135   nôi dung (hình sửa đổi ) :
  • lưu ý :
– các cấp bậc phó clan , trung clan , tiểu clan sẽ được clan  ưu ái hơn
các cấp này dành  cho thành viên clan dùng để thông báo sự kiên clan

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s